มีบริการส่งด่วนต่างประเทศทั่วโลก

0

Your Cart is Empty

Shipping and Returns

การจัดส่งสินค้า

เรามีบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทั่วโลกด้วยบริการของ DHL Experss สินค้าจะถูกส่งออกภายใน 1 วันทำการหลังจากที่ลูกค้าชำระเงิน หากมีการสั่งซื้อและชำระเงินในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ สินค้าจะถูกจัดส่งในวันทำการถัดไป

ระยะเวลาคร่าวๆในการขนส่งทั่วโลก

  • สหรัฐอเมริกา.......................3-5 วันทำการ           
  • ยุโรป..................................3-5 วันทำการ
  • ญี่ปุ่น...................................2-3 วันทำการ
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้........1-3 วันทำการ     
  • ออสเตรเลีย..........................2-4 วันทำการ
  • ประเทศอื่นๆ.........................5-10 วันทำการ

** หมายเหตุ: สินค้าอาจมีความล่าช้าในพิธีการศุลกากรขาเข้าและอาจมีภาษีนำเข้าที่ปลายทางในบางประเทศ ผู้รับมีหน้าที่ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นปลายทางกับ DHL Express ก่อนมีการส่งมอบสินค้า 


การส่งคืนสินค้า

หากสินค้ามีปัญหา โปรดติดต่อกลับเราโดยเร็วที่สุด หากปัญหาเกิดจากการตัดเย็บหรือจากการขนส่ง Chaksarn ยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าใหม่ภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับ การส่งสินค้ากลับต้องอยู่ในสภาพเดิมที่ตามที่ลูกค้าได้รับ 


ภาษาไทย